Contact

Congress Secretariat

Professional Congress Organizer
Mazurkas Congress & Conference Management
Al. Wojska Polskiego 27
01-515 Warsaw, Poland
tel.: +48 668 121 457, +48 22 389 41 50
fax: +48 22 536 46 10

registration queries: bio2018@mazurkas.pl
exhibition queries: bio2018-wystawa@mazurkas.pl

(The 3rd Congress of Polish Biosciences "BIO 2018 - Through interdisciplinary approach into new solutions” and 51st Meeting of the Polish Biochemical Society Gdańsk (Poland), 18-21 September 2018) - zadanie finansowane w ramach umowy 504/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.