Committees

Honorary Committee

Mr Paweł Adamowicz, Mayor of Gdańsk
Prof. Edward Bańkowski, Honorary Member of the Polish Biochemical Society
Prof. Mieczysław Chorąży, Honorary Member of the Polish Biochemical Society member of PAS
Prof. Jerzy Duszyński, President of the Polish Academy of Science, member of PAS
Prof. Andrzej Dżugaj, Honorary Member of the Polish Biochemical Society
Prof. Halina Gabryś, President of the Polish Society of Cell Biology
Prof. Marcin Gruchała, Rector of the Medical University of Gdańsk
Prof. Jerzy Gwizdała, Rector of the University of Gdańsk
Prof. Alicja Józkowicz, Vice-president of the Polish Society of Cell Biology
Prof. Igor Konieczny, Dean of the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG &MUG
Prof. Andrzej Legocki, President of the Polish Biochemical Society, member of PAS
Prof. Wiesław Makarewicz, Rector of the Medical University of Gdańsk (1999-2005)
Prof. Jacek Namieśnik, Rector of the Gdańsk University of Technology
Dr hab. Witold Rudnicki, President of the Polish Society of Bioinformatics
Prof. Adam Szewczyk, Vice-president of the Polish Society of Biochemistry
Dr Teresa Wesołowska, Honorary Member of the Polish Biochemical Society
Prof. Lech Wojtczak, Honorary Member of the Polish Biochemical Society, member of PAS
Prof. Maciej Żylicz, President of the Foundation for Polish Science, member of PAS

Scientific Committee

Prof. Ewa Łojkowska, University of Gdańsk, chair
Prof. Andrzej C. Składanowski, Medical University of Gdańsk, vice-chair
Dr hab. Ewa Augustin, Gdańsk University of Technology
Prof. Wanda Baer-Dubowska, Adam Mickiewicz University in Poznań
Dr hab. Agnieszka Bartoszek, Gdańsk University of Technology
Prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, University of Gdańsk
Prof. Agnieszka Chacińska, Centre of New Technologies University of Warsaw
Prof. Cezary Czaplewski, University of Gdańsk
Prof. Władysława A. Daniel, Institute of Pharmacology PAS in Kraków
Dr hab. Jacek Drobnik, Medical University of Łódź
Prof. Józef Dulak, Jagiellonian University in Kraków
Prof. Marek Figlerowicz, Institute of Bioorganic Chemistry PAS in Poznań
Prof. Halina Gabryś, Jagiellonian University in Kraków
Dr. Sebastian Glatt, Jagiellonian University in Kraków
Prof. Hanna Jańska, University of Wrocław
Prof. Jolanta Jura, Jagiellonian University in Kraków
Prof. Zofia Kulińska-Szwejkowska, Adam Mickiewicz University in Poznań
Prof. Krzysztof Liberek, University of Gdańsk
Prof. Izabela Makałowska, Adam Mickiewicz University in Poznań
Prof. Michał Markuszewski, Medical University of Gdańsk
Prof. Jarosław Marszałek, University of Gdańsk
Prof. Zofia Mazerska, Gdańsk University of Technology
Prof. Hanna Mazur-Marzec, University of Gdańsk
Prof. Marcin Nowotny, International Institute of Molecular and Cellular Biology PAS in Warsaw
Prof. Marta Olejniczak, Institute of Bioorganic Chemistry PAS in Poznań
Prof. Janusz Rak, University of Gdańsk
Prof. Dariusz Rakus, University of Wrocław
Dr hab. Rafał Sądej, Medical University of Gdańsk
Prof. Ryszard T. Smoleński, Medical University of Gdańsk
Prof. Joanna Sułkowska, University of Warsaw
Prof. Adam Szewczyk, Marceli Nencki Institute of Experimental Biology PAS in Warsaw
Prof. Andrzej Szutowicz, Medical University of Gdańsk
Prof. Ewa Świeżawska, Institute of Biochemistry and Biophysics PAS in Warsaw
Prof. Piotr Trzonkowski, Medical University of Gdańsk
Prof. Grzegorz Węgrzyn, University of Gdańsk
Prof. Tomasz Wilanowski, Marceli Nencki Institute of Experimental Biology PAS in Warsaw

Organizing Committee

Prof. Andrzej C. Składanowski, Medical University of Gdańsk, chair
Prof. Zofia Mazerska, Gdańsk University of Technology, vice-chair, secretary
Dr hab. Ewa Augustin, Gdańsk University of Technology, treasury
Dr hab. Agnieszka Bartoszek, Gdańsk University of Technology
Dr. Natalia Bednarz-Knoll, Medical University of Gdańsk
Prof. Ewa Łojkowska, University of Gdańsk
Prof. Wiesław Makarewicz, Medical University of Gdańsk
Dr. Aleksandra Markiewicz, Medical University of Gdańsk
Dr hab. Rafał Sądej, Medical University of Gdańsk
Dr hab. Ewa Słomińska, Medical University of Gdańsk
Prof. Ryszard T. Smoleński, Medical University of Gdańsk
Prof. Michał Woźniak, Medical University of Gdańsk
Dr hab. Anna Żaczek, Medical University of Gdańsk

(The 3rd Congress of Polish Biosciences "BIO 2018 - Through interdisciplinary approach into new solutions” and 51st Meeting of the Polish Biochemical Society Gdańsk (Poland), 18-21 September 2018) - zadanie finansowane w ramach umowy 504/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.