Abstracts

Awards

Włodzimierz Mozołowski Award

The poster or oral presentation eligible (young scientists under 30 yrs) to Włodzimierz Mozołowski Award will be evaluated and nominated by the panel selected by the Polish Biochemical Society.
For the rules and conditions see Nagroda im. Włodzimierza Mozołowskiego

Janina Opieńska-Blauth Scholarship

The poster or oral presentation by student participant eligible to Janina Opieńska-Blauth Scholarship (for the rules see Stypendium im. J. Opieńskiej-Blauth) will be evaluated and nominated by the Polish Biochemical Society.

Candidates are asked to apply to Dr. Teresa Wesołowska: wesolowskatj@yahoo.pl

Wacław Szybalski Foundation Award

Wacław Szybalski Foundation Award for the best poster presentation will be granted among all Congress participants regardless of age.
Candidates to this award are asked to apply by e-mail to: ewa.lojkowska@biotech.ug.edu.pl

Guidelines for oral and poster presenters

(The 3rd Congress of Polish Biosciences "BIO 2018 - Through interdisciplinary approach into new solutions” and 51st Meeting of the Polish Biochemical Society Gdańsk (Poland), 18-21 September 2018) - zadanie finansowane w ramach umowy 504/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.